Интернациональная, 47

Array
(
  [0] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/7f5/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07594_7_m.jpg
          [width] => 1200
          [height] => 797
          [size] => 238088
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7f5/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07594_7_m.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/7f5/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07594_7_m.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 132766
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7f5/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07594_7_m.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/4a2/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07599_1_m.jpg
          [width] => 1200
          [height] => 797
          [size] => 202225
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4a2/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07599_1_m.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/4a2/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07599_1_m.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 122788
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4a2/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07599_1_m.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/b56/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/2.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 364907
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/b56/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/2.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/b56/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/2.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 216445
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/b56/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/2.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/4e4/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/3.jpg
          [width] => 533
          [height] => 800
          [size] => 156411
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4e4/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/3.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/4e4/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/3.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 202420
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4e4/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/3.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/1eb/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/4.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 335015
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/1eb/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/4.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/1eb/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/4.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 231483
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/1eb/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/4.jpg
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/8af/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/5.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 329178
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/8af/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/5.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/8af/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/5.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 226800
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/8af/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/5.jpg
        )

    )

  [6] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/a4d/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/6.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 269891
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/a4d/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/6.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/a4d/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/6.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 182267
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/a4d/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/6.jpg
        )

    )

  [7] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/212/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/7.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 321658
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/212/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/7.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/212/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/7.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 204283
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/212/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/7.jpg
        )

    )

  [8] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/280/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/8.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 373700
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/280/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/8.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/280/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/8.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 238793
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/280/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/8.jpg
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/844/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/9.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 300388
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/844/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/9.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/844/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/9.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 194931
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/844/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/9.jpg
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/0ea/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/10.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 322990
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0ea/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/10.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/0ea/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/10.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 203432
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0ea/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/10.jpg
        )

    )

  [11] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/240/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07602_1_m.jpg
          [width] => 1200
          [height] => 797
          [size] => 229129
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/240/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07602_1_m.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/240/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07602_1_m.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 141974
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/240/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/dsc07602_1_m.jpg
        )

    )

  [12] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/c27/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/12.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 330440
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c27/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/12.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/c27/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/12.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 211854
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c27/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/12.jpg
        )

    )

  [13] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/e65/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/13.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 356411
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e65/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/13.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/e65/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/13.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 225306
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e65/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/13.jpg
        )

    )

  [14] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/ae7/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/14.jpg
          [width] => 5095
          [height] => 3400
          [size] => 1567925
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/ae7/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/14.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/ae7/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/14.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 221273
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/ae7/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/14.jpg
        )

    )

  [15] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/bbd/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/15.jpg
          [width] => 533
          [height] => 800
          [size] => 157160
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/bbd/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/15.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/bbd/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/15.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 196206
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/bbd/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/15.jpg
        )

    )

  [16] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/032/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/16.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 296854
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/032/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/16.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/032/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/16.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 199855
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/032/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/16.jpg
        )

    )

  [17] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/37b/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/17.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 293054
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/37b/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/17.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/37b/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/17.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 185680
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/37b/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/17.jpg
        )

    )

  [18] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/91e/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/18.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 212235
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/91e/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/18.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/91e/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/18.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 138412
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/91e/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/18.jpg
        )

    )

  [19] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/150/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/19.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 327687
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/150/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/19.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/150/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/19.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 219291
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/150/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/19.jpg
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/9f3/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/20.jpg
          [width] => 533
          [height] => 800
          [size] => 135690
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/9f3/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/20.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/9f3/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/20.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 192508
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/9f3/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/20.jpg
        )

    )

  [21] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/059/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/21.jpg
          [width] => 533
          [height] => 800
          [size] => 144572
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/059/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/21.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/059/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/21.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 214911
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/059/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/21.jpg
        )

    )

  [22] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/736/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/22.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 265931
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/736/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/22.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/736/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/22.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 164152
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/736/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/22.jpg
        )

    )

  [23] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/c0d/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/23.jpg
          [width] => 533
          [height] => 800
          [size] => 148143
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c0d/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/23.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/c0d/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/23.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 190412
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c0d/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/23.jpg
        )

    )

  [24] => Array
    (
      [BIG] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/d67/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/24.jpg
          [width] => 1198
          [height] => 800
          [size] => 274201
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/d67/1200_800_1778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/24.jpg
        )

      [SMALL] => Array
        (
          [src] => /upload/resize_cache/iblock/d67/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/24.jpg
          [width] => 750
          [height] => 800
          [size] => 175655
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/d67/750_800_2778f47d26d1fbe76b9ee1d3e11161733/24.jpg
        )

    )

)
Интернациональная, 47
Цена
1500 руб/сут
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете связаться с нами по телефонам: +7 915 6705593,
+7 980 6786566
или написать на почту sergig_21@mail.ru
 • Кабельное TV и DVD
 • Высокоскоростной безлимитный интернет
 • WiFi
 • Стиральная машинка
 • Фен, утюг
 • Чай, кофе
 • Сплит-система
 • Услуги горничной
 • Посуда, постельное белье
 • Автостоянка

Для командированных предоставляем ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

Сдается посуточно квартира в центре Тамбова с мебелью и всей бытовой техникой. Каб. TV, DVD, Wi-Fi, in-et. Посуда, постельное белье, услуги горничной. Есть все для комфортного проживания. Около дома автостоянка Возможна встреча и доставка до квартиры.

Обратите внимание: у нас все фотографии квартир реальные и соответствуют действительности.

Для проведения увеселительных мероприятий (дни рождения и т. д.) квартира НЕ СДАЕТСЯ!

ВАЖНО! В случае нахождения в квартире лиц, свыше количества указанного в договоре найма, Вы будете выселены без возврата денег за проживание и залога!

Спальных мест: 2+2 (2-х спальная кровать и 2-х местный диван).

Цена: от 1500 руб/сут.(зависит от сроков проживания и количества человек);

Свыше 3х суток проживания скидки. В базовую стоимость входит размещение 1-2 гостей на совмещенном спальном месте с одним 2-х спальным комплектом белья. Дополнительное спальное место (дополнительный комплект белья) +300 руб/сутки.  Для новых клиентов предусмотрен залог - 3000 руб или паспорт (возвращаются при сдаче квартиры). Расчетное время - 12.00.